“ForestaCafe’ & Hangout” คาเฟ่ Forest ดิบสดชื่นแห่งแม่สอด

“ForestaCafe' & Hangout” คาเฟ่ Forest ดิบสดชื่นแห่งแม่สอด

เวลาอยู่ในป่าเขาคุณจะนึกถึงอะไร…เหล่าสัตว์น่ารักที่ออกหากินตามวัฏจักรชีวิต ลมเย็นที่พัดพาเอากลิ่นหอมของดอกไม้และใบไม้สีเขียวในป่าที่มีหลากหลายกลิ่นทำให้รู้สึกว่าใจของเราสงบ หรือนึกถึงการผจญภัยค้นหาสิ่งที่อยู่ท่ามกลางการปกคลุมของป่าไม้และทิวเขาที่สลับซับซ้อน ทุกอย่างจะนำพาให้คุณมายังคาเฟ่แห่งนี้ “ForestaCafe’ & Hangout” คาเฟ่พื้นที่ธรรมชาติสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอแม่สอด จังหวัดตากที่เป็นอำเภอท่องเที่ยวชื่อดังติดกับด่านชายแดนเมียนมาร์ ทำให้มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามแบบดิบ  ๆ เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใด ๆ ให้ความดั้งเดิมสูญหายไป แม้แต่คาเฟ่ Foresta Cafe’ & Hangout ที่เปิดได้ไม่นานก็ยังจัดบรรยากาศให้เข้ากับธรรมชาติภูเขา สายน้ำ และป่าไม้แบบดิบ ๆ ดั้งเดิมดุจวันวาน หากมาเที่ยวแม่สอดแล้วต้องแวะมาลองของหวานและอาหารอร่อย ๆ ที่นี่ให้ได้เลย

<< อ่ า น ต่ อ >>